EasySieve / EasySieve CFR vyhodnocovací software

Stáhnout brožuru Produktový list PDF
Close

Jazyk:


EasySieve, software pro analýzu velikosti částic, odstraňuje manuální vyhodnocování výsledků v mnoha ohledech. Software je schopen automaticky řídit všechny nezbytné měřící a vážící postupy - od získání hmotnosti sít až po vyhodnocování dat. A to vše jednodušeji a komfortněji než dříve, zkrátka „easy“.

Příklady aplikací

cementářský slínek, chemikálie, káva, stavební materiály, hnojiva, plniva, mouky, obilí, kovové prášky, minerály, ořechy, plasty, písek, semena, půda, prací prášek, ...

Výhody

  • automatické získávání, vyhodnocování a správa naměřených dat
  • logické provedení, velmi dobře pochopitelný
  • měřící protokol podle normy
  • komplexní transformace v grafické a tabelační oblasti
  • průnik dat z různých měřících strojů
  • automatické rozpoznávání a konfigurace běžných analytických vah
  • obsáhlý export dat
  • EasySive CFR: integrovaný AuditTrail pro důsledné dokumentování každého pracovní kroku sítovacího procesu
  • EasySive CFR: všechna data jsou uložena v šifrované podobě v databázích
  • EasySive CFR: AuditTrail Manager poskytuje čtyři různé úrovně: od administrátora po standardního uživatele

Rysy

Aplikace určení velikosti částic
Oblast použití zemědělství, biologie, chemie / plasty, stavební materiály, strojírenství / elektronika, životní prostředí / recyklace, potraviny, geologie / metalurgie, sklo / keramika, medicína / farmaceutika

Princip funkce

Zadávání parametrů
Kliknutím myši lze zadat všechny vstupní parametry procesu (např. sestavu sloupce sít, prázdné hmotnosti sít, nastavení sítovacího stroje) a také vlastnosti, které se mají vypočítávat.

Sítová analýza
Program akceptuje automatický nebo ruční vstup dat z váhy nebo ze sítovacího stroje. Všechny sítovací stroje RETSCH typu „control“ mohou být automaticky řízeny softwarem EasySieve® . Po ukončení sítové analýzy se zváží síta se zůstatky na sítě. Program odečte prázdnou hmotnost příslušného síta a zobrazí hmotnostní podíly odpovídajících frakcí.


Vyhodnocování
Software EasySieve vyhodnocuje všechna běžná rozdělení velikosti částic a charakteristické hodnoty velikosti částic. Umožňuje standardní prezentaci výsledků v tabelárním a grafickém znázornění. V normované síti grafického zobrazení se dají odečítat kumulativní prosevy, zbytkové hodnoty, hustoty rozdělení a histogramy.

Export dat
Všechny získaná data lze tisknout, ukládat do paměti nebo exportovat v tabelární nebo grafické podobě. EasySieve Comfort umožňuje automatický datový přenos do systému LIMS.

Výhrady k technickému řešení a nedostatkům