Výběr produktů k sítování

Zařízení pro určování velikosti částic firmy RETSCH nabízí unikátní technologii, která zaručuje přesné výsledky kdykoliv v rozmezí 10 µm až 125 mm. Kliknutím na požadovaný produkt získáte detailní informace.
Pro podrobné informace o využití přístroje pro Vaší konkrétní aplikaci kontaktujte místní zastoupení RETSCH.

Sítová analýza

suchý   mokrý

 

Pro fyzikální charakteristiku částic nabízí RETSCH Technology řadu přístrojů, jako např. CAMSIZER určený pro částice o velikosti 0,8 µm do 30 mm.


Dynamická analýza obrazu  
suchý   mokrý