Sítování & Dělení částic

Rozložení velikosti částic má vliv na fyzikální a chemické vlastnosti pevných látek.   Z tohoto důvodu je toto kritérium velice důležité v oblasti vědy a měření kvality. Pouze v případě konstantního rozložení velikosti částic může být daný produkt stabilně kvalitní, jak ukazují následující příklady:

    * síla betonu je závislá na velikosti částic cementu
    * chuť čokolády je ovlivněna jemností kakaa
    * rozpustnost pracích prášků je závislá na jemnosti a tvaru základních složek prášku

RETSCH sítovačkysítavyhodnocovací software jsou klíčem k rychlému, reprodukovatelnému a hlavně přesnému měření.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up