Mletí & Homogenizace

Pro přesné chemické a fyzikální analytické metody jako např.: AAS, ICP, NIR nabo XRF je nutné vzorek homogenizovat na adekvátní stupeň analytické jemnosti.

Věrohodného a přesného měření lze dosáhnout pouze reprodukční analízou vzorků. Pro tyto účely nabízí RETSCH rozsáhlou škálu nejmodernějších mlýnů a drtičů pro hrubé, jemné a velmi jemné bezkontaminační mletí téměř všech druhů materiálů. Tato zařízení jsou optimálně vybavena pro charakteristické vlastnosti materiálu Vašeho vzorku a poskytují nejvyšší jemnost, kterou potřebujete pro následnou analýzu.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up