Příprava vzorků a měření velikosti částic

Přístroje RETSCH jsou používány ve vědě a průmyslu pro přípravu vzorků pro širokou škálu různých analytických metod, taktéž pro měření velikosti částic při výrobním procesu a kontrole kvality.

Součástí výkonného výzkumu a vývoje je vždy snaha o nalezení řešení vhodných pro zákazníky i pro příslušný segment trhu a systematická implementace nových řešení do výrobků a služeb založena na citátu Aristotela:

"Celek je víc než souhrn jeho částí"

Na základě těchto principů nepoužíváme pouze vysoce kvalitních komponentů, ale zároveň klademe důraz na jejich přesvědčivou funkcionalitu. Výsledkem jsou zařízení charakteristické špičkovou technologií a absolutní spolehlivostí pro danou aplikaci při přípravě vzorků a měření velikosti částic. Tuto filozofii reflektuje celá výrobní řada produktů RETSCH.


Cenová nabídka

Požádat o bezplatnou nezávaznou cenovou nabídku!

Každý přístroj obsahuje stránku "Objednací dáta a Žádost o prodejní nabídku". Označte položky, pro které byste chtěli obdržet nabídku. Krátce po odeslání košíku s Vašimi kontaktními údaji obdržíte e-mailem bezplatnou nezávaznou nabídku.

Tyto odkazy Vás přímo navedou na stránky "Objednací dáta a Žádost o prodejní nabídku" jednotlivých přístrojů: