Bondův nárazový tester IT 100 XL 

Close

Jazyk:


Podrobný přehled a znalost vlastností suroviny je velice důležitý, a to zejména při plánování rozvržení drtících zařízení v provozu. Za účelem minimalizace možných rizik jsou nezbytné k získání informací o vlastnostech surovin četné pokusy. Jasná definice požadované propustnosti kapacity a kvality výrobků mohou být ve fázi plánování s pomocí Bond Index testování.

Bondův nárazový tester IT 100 XL se skládá ze dvou kladiv namontovaných na kyvadlo a je používán pro určení drtícího pracovního indexu - Crushing Work Index (CWI). Tento index popisuje kompetence velkých částic rud a slouží k výpočtu energie skutečně potřebné pro drcení. Mělo by být testováno alespoň 10 spíše 20 vzorků. Každý rozbitý minerál musí projít přes síto s 3 palcovými čtvercovými oky a dopadnout na síto s 2 palcovými čtvercovými oky.


 
Bondův nárazový tester IT 100 XL je vyráběn jako manuální nebo automatický a je v souladu s požadavky definovanými F.C.Bondem.

Výhody

  • nastavitelný drtící úhel
  • reprodukovatelné výsledky mletí
  • vyměnitelné hroty kladiv
  • pohodlné nastavení parametrů pomocí displeje
  • CE prohlášení o shodě

Rysy

Aplikace kvantifikace vlastností lámání rud a minerálů
Oblast použití stavební materiály, životní prostředí / recyklace, geologie / metalurgie
Vstupní velikost materiálu* < 76 mm / > 50 mm
Čtvercové otvory 3" a 2"
Úhel mletí lze nastavit od 10°C až do 150°C v intervalech po 5°C
Velikost dávky / vstupní množství* různé
Počet procesů 20 vzorků
Doba zpracování různé
Ohodnocení výpočet požadovaného příkonu energie
Elektrické napájení 230 V, 50 Hz
Připojení k elektrické síti 1-fázové
Váha netto ~ 370 kg
Normy CE

Vezměte prosím na vědomí:
*v závislosti na vstupním materiálu a nastavení zařízení/nastavení

Princip funkce

Kladiva jsou zvednuta, počínaje úhlem 10 stupňů. Lano se pak manuálně nebo automaticky uvolní a kladiva padají dolů a udeří do vzorku. U vzorku jsou kontrolovány trhliny a praskliny, počet odlomených fragmentů je uveden dole.

V případě, že vzorek je ještě celý, je opět umístěn na plošinu a celý proces se opakuje, což zvyšuje úhel pro uvolnění kladiva o 5 °C při každém opakování, dokud není vzorek rozdrcen.

Výhrady k technickému řešení a nedostatkům